Тематика збірника

Збірник наукових праць призначений для заповнення міждисциплінарної ніші знань, необхідних для цілісного вирішення актуальних практичних проблем, що виникають у реальному секторі економіки - проблем життєдіяльності (функціонування, росту і розвитку) інноваційних проектно-орієнтованих підприємств в сучасну епоху інноваційно-креативної економіки знань та суспільства ризику.

У ньому публікуються результати досліджень як теоретичного, так і емпіричного характеру, отримані окремими вченими та науковими школами в області економіки, менеджменту, безпеки, управління розвитком на основі методології управління проектами/програмами/портфелями.

Збірник реалізує концепцію цілісного підходу до вирішення проблем. Тому статті, які стосуються науковими спеціальностями економічного та технічного напрямів, представлені без поділу за рубриками. Крім того, збірник публікує рецензії на монографії, підручники, навчальні посібники та ін. у вигляді аналітичних статей.

Архів номерів збірника

Архів номерів збірника

2018 65 66 67 68
2017 61  62  63  64
2016 57 58  59 60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2