pdf

Т.В. Бауліна

Інтенсифікація інноваційних процесів забезпечення ефективності інтелектуального капіталу при використанні цільового програмного продукту «mainstream.for.ic. V.6.3.»

doc

В.Д. Шпильовий

Оцінювання складності проектно-інноваційної діяльності

pdf

О.Б. Данченко, Т.В. Дзюба

Використання маркетингових інструментів ідентифікації цінностей у проектах

pdf

В.В. Морозов, С.І. Рудницький

Вплив процесів управління конфігурацією у проектах на структуру їх термінологічної системи

pdf

Г.А. Дорошук

Інтегральна оцінка рівня активності організаційного розвитку підприємства

pdf

В.В. Морозов, В.І. Бузмаков

Управління можливостями як інструмент управління проектами і програмами зі створення IT-систем у турбулентному оточенні для сервіс-орієнтованих підприємств

pdf

І.О. Пилипенко

Зменшення рівня невизначеності планування робіт проекту на основі варіативного обмеження ресурсів

pdf

Ю.І. Казарінов, А.М. Овсянкін, Н.Г. Чайка

Підвищення якості підготовки проектних менеджерів на основі застосування фрактального аналізу

pdf

О.І. Полотай

Зростання індексів розвитку економіки знань – основа ефективного управління освітніми проектами інформатизації

pdf

О.Б. Данченко, Ю.М. Кузьмінська

Креативний потенціал команди як фактор успіху проекту

pdf

О.Г. Соколова, М.В. Лопатинський, М.М. Фокшей

Особливості проектування та здійснення заходів лісовідновлення та лісорозведення в умовах Карпат

pdf

О.Б. Данченко, Ю.А. Поскрипко

Інжиніринг бізнес-процесу управління персоналом в системі економічної безпеки організацій

pdf

Г.Г. Воронова

Диспропорційність розвитку регіону в системі загроз економічній безпеці держави

pdf

Н.O. Геращенко

Формалізація концепції формування цілей проектів соціального розвитку (математична модель)

pdf

Т.В. Романов, А.М. Чередніченко

Управління комунікаціями та шляхи подолання комунікаційних бар’єрів в проектах

pdf

В.М. Молоканова

Оцінювання якісних показників портфелю проектів за допомогою теорії нечітких множин

pdf

О.А. Кац

Державне регулювання та контроль розвитку і функціонування соціально-економічних систем різних рівнів

pdf

О.В. Родіонов

Планування, проектування та конструювання систем управління якістю вищої освіти

pdf

О.І. Котікова

Розвиток державних систем та механізмів управління якістю процесів підготовки кваліфікованих фахівців

pdf

О.М. Медведєва

Ціннісно-орієнтоване управління взаємодією в проектах як науковий напрям в управлінні проектами та програмами

pdf

О.В. Додонов

Проблеми інформаційного забезпечення PR-діяльності туристичного підприємства

pdf

Є.В. Чеботарьов

Теоретико-методологічні передумови та аналіз теорії аграрно-промислової інтеграції в економічній науці 60-80-х років ХХ століття

Архів номерів збірника

Архів номерів збірника

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2