pdf

В.М. Молоканова 

Синергетичне бачення як методологічна основа розвитку управління проектами

pdf

Є.Є. Завгородній, Є.О. Снітко 

Стандарти організації як інструмент системи управління якістю

pdf

О.В. Ігнатова, Г.О. Гелецька 

Особливості розвитку експорто-орієнтованої діяльності підприємств Луганської області 

pdf

О.Б. Данченко, Л.С. Чернова 

Функціонально-вартісний аналіз у системі організаційного проектування промислового підприємства

pdf

Т.О. Рибакова 

Особливості реалізації консалтингового проекту

pdf

П.О. Тесленко 

Еволюційна теорія та синергетика в управлінні проектами

pdf 

О.Б. Димо, Г.С. Морозова 

Використання нейронної мережі Кохонена у проектах розпізнавання рекламних текстів

pdf

О.А. Антонян 

Організаційний механізм реалізації методу трансформації показників діяльності суб’єкта господарювання службою безпеки для інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки

pdf

Н.С. Різник 

Проектно-орієнтований підхід до формування цільової комплексної програми економічної безпеки регіону

pdf

В.А. Рач, О.В. Россошанська, О.М. Медведєва

Економічна безпека та простір проекту організації в аспекті цілісної системності

pdf

 А.М. Теліженко, К.А. Дядюра

Управління конфігурацією функціональних підсистем проектно-керованих організацій на етапах життєвого циклу продукції виробничо-технічного призначення

pdf

 О.Р. Шарко

Операційне управління процесом розробки управлінського продукту

pdf

С.Г. Тимофіїв, Є.С. Тимофієва

 Оптимізація процесів реформування в складних проблемних ситуаціях

pdf

Н.Є. Ляшенко

Сутність і склад нематеріального компоненту вартості підприємства

pdf

В.О. Артеменко, С.І. Мельник

Структура чинників впливу на конкурентоспроможність підприємств АПК

pdf

Н.О. Геращенко

Використання ціннісного підходу у формуванні цілей проекту соціального розвитку

pdf

Д.В. Козицький, А.Н. Мартинюк

Теоретичні і практичні аспекти управління портфелями проектів (на прикладі стандартних та інноваційних методів компаній сфери інформаційних технологій)

pdf

О.М. Гладка

Моделі розрахунку вартості проміжної конфігурації продукту проекту та вартісної оцінки альтернативних рішень у стратегічній вісі проекту девелопменту нерухомості

pdf

О.В. Бірюков

Оцінка компетентності команди управління проектом в ситуаціях дублювання компетенцій її членами

pdf

О.І. Левіна

Балансова модель визначення потреби в приміщеннях як ресурсу портфелю освітніх проектів ВНЗ

pdf

 

О.Г. Середіна

Контекстний підхід до управління змістом спільних навчальних проектів

doc

Масауд Султан

Класифікація медичних проектів як основа визначення компетенцій проектних менеджерів

pdf

Н.І. Корецька

Проектний офіс як інструмент вибору, планування та контролю управлінських рішень

pdf

 А.Ю. Борзенко-Мірошніченко

Особливості проектів кластерізації регіонального освітнього простору

 

Архів номерів збірника

Архів номерів збірника

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2