pdf

 О.М. Возний, К.В. Кошкін, О.М. Шамрай, Т.А. Фаріонова

Проектування ефективної організаційної структури управління вартістю портфелю проектів суднобудівного підприємства

pdf

 О.В. Ігнатова, Г.О. Овчіннікова, О.М. Міхальова

Статистичний інструментарій як складова системи дослідження процеса формування позитивної громадської думки

pdf

О.Я. Красівський, Є.Г. Матвіїшин, О.С. Нєма

Методика оцінки результативності програм стимулювання народжуваності

pdf

 Чінві Обарі Мгбере

Оптимізація управління змінами в мобільних системах управління проектами

pdf

П.О. Тесленко

Аналітичне обґрунтування керуючого впливу в проектах руху галсами

pdf

 Є.Ю. Сахно, А.В. Кунденко, М.В. Двоєглазова

Процес об’єднання двох інформаційних систем при управлінні проектами розвитку підприємства

pdf

В.А. Рач

Наукова цінність дисертаційних досліджень та шляхи її підвищення в галузі управління проектами і програмами

pdf

Г.С. Черепаха

Продуктно-енвайронментальний підхід до формування команди проекту в дисципліні  «динамічне лідерство в управлінні проектами»

pdf

О.П. Коляда

Портфельне управління розвитком соціально-економічних систем. Частина 2. Модель остаточного відбору проектів у стратегічний портфель проектно-орієнтованого вищого навчального закладу

pdf

О.В. Гриша, Б.С. Гриша

Синергетичні аспекти управління pr проектами у періоди нестабільності та криз

pdf

 І.В. Морозова, І.О. Лапкіна, А.В. Бондар

Лізингові проекти: поняття, учасники, класифікаційні ознаки

pdf

 К.В. Кошкін, С.А. Макєєв, Г.B. Фоменко

Особливості управління електоральними проектами на прикладі президентської виборчої кампанії 2010 року в миколаївській області

pdf

 М.В. Фатєєв, Л.С. Чернова

Бюджетування у системі проектно-керованого промислового підприємства

pdf

Г.Ю. Яні

Оцінка операційних ризиків з урахуванням стохастичної залежності між факторами на основі дерева відмов

pdf

О.М. Медведєва

Особливості застосування положень теорії несилової взаємодії для системного вирішення задач діяльності по проекту сприяння процесам розвитку організації

pdf

О.В. Бірюков

Обгрунтування вимог до таксономії і співвідношенню між рівнями компетенцій при сукупній професійній оцінці проектних менеджерів

pdf

О.В. Россошаньска

Культурний контекст проекту як елемент компетентністного підходу в управлінні проектами

pdf

М.В. Чорна

Обґрунтування понятійного апарату теорії конкурентостійкості

pdf

П.Є. Житний

Відновлення корисності та продовження життєвого циклу активу

pdf

М.Т. Таращанський, Т.В. Кисельова

Типологічний підхід до аналізу конфліктних ситуацій 

Архів номерів збірника

Архів номерів збірника

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2