Передмова головного редактораПередмова головного редактора

 

Ось вже минуло п'ятнадцять років з моменту першого виходу у світ першого збірника наукових праць «Управління проектами та розвиток виробництва». Це було перше в Україні фахове видання, присвячене висвітленню результатів вирішення науково-практичних проблем, пов’язаних з управлінням проектами та суміжних з цією галуззю питань. Заснування збірника було реакцією на нагальні потреби у такому виданні. В той час управління проектами в Україні як сфера професійної діяльності почало займати свою нішу. Вже були захищені перші магістерські роботи зі спеціальності «Управління проектами», яка в той час мала назву «Проектний менеджмент». Випускники отримали кваліфікацію керівників проектів та програм. В переліку наукових спеціальностей з’явилась нова спеціальність 05.13.22 – Управління проектами та розвиток виробництва. На теренах України повноцінно функціонувала сертифікаційна програма Міжнародної асоціації управління проектами IPMA. Станом на початок 2000 р. в Україні працювало вже 30 сертифікованих фахівців, які займали посади від менеджерів проектів, завідувачів кафедр до директорів академічних інститутів та відповідальних працівників Верховної Ради України.

Управління проектами як нова методологія втілення інновацій в усіх сферах життєдіяльності на практиці стикалась з великою кількістю проблем. В першу чергу, це проблеми професійно-культурного плану, проблеми, що пов’язані з національними особливостями та специфікою перехідного періоду, в якому на той час перебувала Україна. Відповіді на проблемні питання можна було знайти тільки в результатах наукових досліджень, які могли бути доступними широкому колу користувачів у вигляді опублікованих статей у фахових виданнях. Таким виданням і став збірник наукових праць «Управління проектами та розвиток виробництва».

За період існування збірника вже видано 53 випуски. Причому регулярність їх виходу і стабільний обсяг є підтвердженням правильної політики, яка була вибрана при заснуванні збірника. В основу політики було покладено принцип цілісного підходу при розв’язанні як наукових, так і практичних проблем. Тому в збірнику без поділу на рубрики друкуються статті, які належать до спеціальностей «Управління проектами» та спеціальностей економічного напрямку, пов’язані з управлінням розвитком підприємств. Це є принциповою відмінністю збірника від інших видань. Такий підхід дозволяє оперативно реагувати на появу нових напрямків дослідження, зокрема досліджень з економічної безпеки як умови стійкого розвитку будь-якої соціально-економічної системи.

Останніми роками значно зросли можливості електронних каналів розповсюдження інформації. Це призвело, з одного боку, до збільшення кількості електронних видань, а з іншого – до спрощення доступу до друкованих видань, які дублюються в електронному просторі. Цим шляхом пішла й редколегія збірника. На початку 2013 р. на сайті збірника та сайті бібліотеки Вернадського з’явились електронні версії всіх статей, опублікованих у збірнику з моменту його заснування. Але просте представлення електронної копії не гарантує оперативного доступу до них. Тому, починаючи з другого півріччя 2013 р. вводяться нові вимоги до оформлення статей, їх структуризації, до системи рецензування. Мета запровадження таких заходів – забезпечити авторам статей отримання нової цінності - поширенні їх наукових добутків серед споживачів, які розташовані у всьому світі. Проект нових вимог надрукований на сайті збірника та у першому номері 2013 р.

Враховуючи різноплановість авторів збірника як у наукових інтересах, так і у науковій зрілості, планується крім статей почати публікувати також і оглядові статті з найбільш актуальних напрямків розвитку та короткі повідомлення. Крім того назріла необхідність публікувати рецензії на нові друковані видання (монографії, підручники, навчальні посібники) у новому форматі – у вигляді статей, в яких крім аналізу видання рецензенти висловлюються відносно дискусійних, на їх погляд, питань.

Редакція збірника сподівається, що завдяки активній участі авторів у висвітленні у своїх публікації оригінальних креативних шляхів розв’язання найбільш актуальних проблем, збірник наукових праць стане ще більш затребуваним не тільки в Україні та ближньому зарубіжжі, а і займе відповідне місце серед інших періодичних видань світової наукової спільноти.

 

З повагою,

головний редактор збірника

д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Валентин Рач

Архів номерів збірника

Архів номерів збірника

2019 69 70    
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2