Ювілейний збірник статей докторів наук, які захистились за

спеціальністю 05.13.22 - Управління проектами і програмами

ЗМІСТ

pdf.ru

КОШКІН К.В. 

Імітаційне моделювання організаційних систем управління проектами і програмами

pdf.uk

ЛУХАНІН М.І., СІРЕНКО В.Е. 

Про необхідність реформування вітчизняній оборонній промисловості (системний підхід)

pdf.ru

МАЛЄЄВА О.В. 

Моделі та метод оцінювання якості проектної документації на початкових стадіях проекту

pdf.ru

ДРУЖИНІН Є.А. 

Математичне забезпечення інформаційної технології інтеграції процесів при плануванні проектів з урахуванням впливу факторів ризику

pdf.ru

БАБАЄВ І.А. 

Управління інтеграцією проекту в програмі розвитку організацій

pdf.ru

ЧЕРНОВ С.К. 

Реалізація проектів модернізації газотранспортної системи України

pdf.uk

ЦЮЦЮРА С.В., КРИВОРУЧКО О.В., ЦЮЦЮРА М.І. 

Стратегія управління проектами реінжинірингу енергоємних галузей

pdf.uk

ВОРКУТ Т.А. 

Портфельне управління в проектно-орієнтованих організаціях на основі спільного пулу внутрішньо організаційних ресурсів

pdf.ru

ШАХОВ А.В. 

Ентропійна модель портфельного управління проектно-орієнтованою організацією

pdf.ru

БУШУЄВА Н.С. 

Механізми матричних технологій проактивного збалансованого управління програмами організаційного розвитку

pdf.ru

ЛАТКИН М.О. 

Управління резервами часу та вартості при виконанні робіт проектів

pdf.ru

РУДЕНКО С.В. 

Проектно-орієнтована методологія управління станом оточуючого середовища в територіальних еколого-економічних системах

pdf.ru

БІЛОЩИЦЬКИЙ А.О. 

Методи управління інформаційно-продуктовими проектами у проектно-векторному просторі

pdf.ru

ВАНЮШКІН О.С. 

Портфельні концепції та обмеження їх застосування

pdf.uk

МЕДВЕДЄВА О.М. 

Епістемічні положення пізнання ціннісно-орієнтованого управління взаємодією в проектах: базові аксіоми й постулати, аксіологічні та онтологічні положення

pdf.uk

ПЕТРЕНКО Ю.А. 

Структурна модель синтезу системи екологічного управління проектами

pdf.ru

СУХОНОС М.К. 

Розробка методу модифікаційної мінливості на базі дуального підходу до управління енергоінфраструктурними проектами

pdf.ru

ХАРИТОНОВ Ю.М. 

Концептуальна модель управління проектами розвитку морської портової інфраструктури

Архів номерів збірника

Архів номерів збірника

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2