Зміст

pdf

В.А. РАЧ, Н.О. БОРУЛЬКО

Управління ризиками проекту: загальне та відмінності у PMBoK 4 та PMBoK 5

pdf

О.Б. ДАНЧЕНКО

Огляд сучасних методологій управління ризиками в проектах

pdf

Ю.П. СТАРОДУБ, А.П. ГАВРИСЬ, Я.І.  ФЕДЮК

Структура та методологія управління ризиками надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

pdf

І.С. БАРСЬКА, П.О ТЕСЛЕНКО, В.Ю. ДЕНИСЕНКО

Особливості прийняття рішень на етапі ініціації проектів створення корпоративних інформаційних систем

pdf

Д.В. РАЧ

Сутність та взаємообумовленість контекстної та поведінкової невизначеності при управлінні ризиками в проектах в умовах природньої невизначеності

pdf

О.В. ПРИДАТКО

Управління ресурсами для підвищення якості підготовки сучасних рятувальників в освітніх проектах

pdf

Д.С. КАТАЄВ

Матричне управління трудовими ресурсами промислових підприємств

pdf

В.Г. МАЗНІЧЕНКО

Системно-цілісне бачення розвитку соціуму як творчого елементу ноосфери: макроінновації

pdf

І.І. СВІТЛИШИН

Ефект функціонування підприємства: сутність і види

pdf

Н.І. ФЕДОРОНЬКО

Моделювання внутрішньогосподарського контролю витрат підприємства

pdf

В.І. ЧИМШИР, Г.В. ЧИМШИР

Сучасні підходи до підвищення конкурентоспроможності морського порту в рамках розвитку морегосподарського комплексу Придунайського регіону

pdf

Е.Н. КОРЕНЄВ, О.С. БАНДИЛКО

Корпоративна сталість: від функціональної до стратегічної імплементації

pdf

В.М. ТІСУНОВА, О.А. РЄЗНІК

Процеси створення інституційного середовища для комерціалізації інноваційної діяльності в регіонах України

pdf

Т.В. МАМАТОВА, О.М. ГЛАДКА, Б.В. ГАЙДАБРУС

Досвід використання командної роботи в е-курсі «Управління проектами з місцевого та регіонального розвитку – 3»

pdf

З.Б. ЖИВКО

Аналіз типових підходів до оцінювання економічної безпеки підприємства

pdf

О.М.ЛЯШЕНКО, Н.Я.  ЮРКІВ

Зміцнення економічної безпеки підприємств реального сектору економіки

pdf

О.В. РОССОШАНСЬКА

Система оцінювання стану внутрішнього середовища як фактору стратегічної економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств

pdf

В.Г. АЛЬКЕМА, С.О. КУДРЕНКО

Територіальна організація регіональної логістичної інфраструктури

pdf

АЛЬ АТУМ МОХАММАД ФАЇЗ АХМАД

Концептуальна модель планування змісту м’якого проекту на основі сервісної моделі

pdf

МАСАУД СУЛТАН

Критерій формування портфелю проектів для малих підпридприємств невиробничої сфери

Архів номерів збірника

Архів номерів збірника

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2