pdf

В.М. Молоканова

Дослідження синергетичних рівнів проектно-орієнтованого розвитку підприємства

pdf

А.М. Колосов

Створення моделі захисту соціальних інтересів при продажі українських підприємств

pdf

Ю.О. Мирошниченко

 Особливості прийняття управлінських рішень відповідно до фаз проектного циклу

pdf

О.О. Белощицкий

Векторний метод целедостижения в проектах освітніх середовищ

pdf

О.В. Родионов 

Розробка механізму стратегічного управління якістю вищої освіти

pdf

О.В. Россошанська, О.М. Медведєва

Опис невідповідності станів інформованих елементів середовища діяльності для задач оцінки безпеки та взаємодії з позиції теорій нечітких множин та несилової взаємодії

pdf

Б.В. Гайдабрус, Е.А. Дружинін

Системний сценарій програми підвищення IT готовності

pdf

А.В. Черкасов

Теоретико-методичні основи розробки проектів управління якістю життя населення

pdf

О.С. Шаріпова, І.М. Седова

Сутність аутстафінгу в системі технологій менеджменту персоналу та його види

pdf

О.М. Гайдамака, В. М. Лебідь, Н. В. Лебідь

Вплив аграрної політики з розвитку фермерських господарств в Україні

pdf

Ю.П. Рак, А.О. Саченко, О.Б. Зачко, І.А. Палій

Ідентифікація проектів у портфелях та програмах регіонального розвитку з питань надзвичайних ситуацій

pdf

А.И. Покотилова

Современное состояние и моделирования развития товарного ассортимента предприятий пищевой промышленности Украины

pdf

Є.С. Тимофієва

Проблеми оптимального реформування та шляхи їх подолання

pdf

А.Ю. Кретова

Оцінка майбутньої ефективності діяльності промислового підприємства

pdf

О.А. Колосова 

Управління рентабельністю продукції в умовах цінової невизначеності на ринку

pdf

В.А. Рач , Султан Масауд.

Особливості побудови проектних мереж лікувальних проектів

pdf

В.Т. Голубятников, І.М. Куцин

Формалізація процесу вибору постачальника медичної продукції при оцінці стратегії реформування сфери охорони здоров'я

pdf

 Н.Є.Стрельбіцька, Д.І. Боднар 

 Інтеґрований ризик-менеджмент – сучасний підхід до управління ризиками

pdf

В.Л. Іванов 

Методи знижения экономічого ризику

pdf

Д.В. Рач 

 Метод освоєного обсягу в задачах управління ризиками в проектах

pdf

А.В. Євдокимова 

Концептуальна модель активності громад для задач формування портфелю грантових проектів соціально-економічного розвитку громад, які підтримуються міжнародними організаціями

pdf

 М.М. Дубовиков

Розробка алгоритму математичної моделі диференціювання капіталів товаровиробників на вільному ринку3

pdf

О.В. Фінагіна ,  В.В. Поддубняк

Соціальні трансформації та особливості їх інституціоналізації в українському суспільстві

Архів номерів збірника

Архів номерів збірника

2018 65 66 67 68
2017 61  62  63  64
2016 57 58  59 60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2