pdf

С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушувєа, Р.Ф. Ярошенко

Проектне фінансування на моделі рушійних сил успіху проектів

pdf

В.В. Малий, С.В Антоненко, А.І. Мазуркевич

Рівень інноваційності проекту

pdf

О.Г. Тімінський, О.В. Бондарчук

Системне бачення зовнішніх проектних взаємодій

pdf

О.Г. Ратушняк

Управління вартістю в проектах термомодернізації будівель з врахуванням еколого-економічних ризиків

pdf

В.М. Ячменьова

Вибір інструментарію оцінювання економічної стійкості діяльності підприємств в умовах невизначеності

pdf

І.О. Гордєєва

Культура прийняття ризику в проектах

pdf

С.В. Цюцюра, М.І. Цюцюра

Математична постановка задачі оптимізації складу множини робіт проекту при плануванні проектів модернізації

pdf

Д.Б. Намазова

Управління інвестиційними проектами

pdf

М.О. Латкін, І.В. Чумаченко

Оцінка ефективності проекту з урахуванням негативного впливу ризиків та компенсації втрат

pdf

О.С. Ванюшкін

Приводи для формування портфелю високо ризикованих проектів

pdf

П.О. Тесленко

Концептуальна інформаційна конструкція і модель технічної системи

pdf

І.В. Калінько

Управління інформаційними потоками проектно-орієнтованого підприємства

pdf

М.К. Дьомін

Представлення динаміки розвитку інформаційно-управлінських архітектур в об’єктно-орієнтованих базах даних

pdf

Н.О. Попельнюх

Структура та технологія функціонування спеціалізованої інформаційної діалогової системи „arrangements – оптимизация ресурсов проекта”

pdf

Е.О. Снітко

Методологічні передумови оцінки параметрів реалізації будівельного

pdf

Ч.О. Мгбере

Стратегія управління проектом в умовах невизначеності на прикладі девелоперської компанії

pdf

С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва

Управління проектами – реальність та ілюзії

pdf

К.В. Кошкін, В.В. Драгоміров, А.М. Возний

Ефективні сценарії організації навчання у віртуальному навчальному закладі

pdf

Т.Є. Корнієць

Особливості проектування центру управління експлуатаційної надійності портового перевантажувального обладнання

pdf

А.М. Колосов

Організаційний код управлінської дії

pdf

І.А. Демидова, О.М. Маслова

Кон’юнктурні обстеження – як чинник розвитку виробництва

pdf

Г.І. Дібніс, В.В. Аронова

Маркетингова діяльність як об'єкт цілеспрямованого розвитку

pdf

Н.М. Чеботарьова, Г.І. Васильєвська

Оцінка та оподаткування внесків засновників у статутний капітал підприємства

pdf

Л.С. Запасна

Оцінка ринкової вартості підприємства: дослідження основних підходів

pdf

А.Ю. Борзенко-Мірошніченко, О.О. Осік

Принципи управління освітнім проектним потенціалом

pdf

 В.А. Рач, О.М. Медведєва, О.В. Россошанська

Моделювання компетентнісного управління розвитком суб’єктів господарювання з використанням категорії «проектний потенціал»

Архів номерів збірника

Архів номерів збірника

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2