pdf

В.В. Малий, А.І. Мазуркевич, С.В. Антоненко

Передінвестиційна фаза проекту: причинно-цільова матриця

pdf

В.А. Рач, Г.С. Черепаха 

Системна модель мотивації команди проекту

pdf

А.І. Рибак

Управління проектною діяльністю на державному рівні

pdf

В.Х. Далека

Управління проектами ресурсозбереження на міському електротранспорті

pdf

Ю.С. Виходець

Методи представлення вартісної моделі складного проекту

pdf

В.І. Польшаков, А.М. Лашук

Методи агрегування операцій в управлінні проектами

pdf

В.А. Рач, В.А. Запорожченко

Інструмент візуалізації ходу реалізації проекту

pdf

О.Б. Данченко, І.І. Оберемок, О.М. Донець

Методи управління бюджетними ризиками при будівництві складних енергетичних об'єктів

pdf

М.О. Латкін, Т.І. Бондарева, Г.В. Єфремова

Формування кількісних характеристик ризиків проекту

pdf

І.М. Бабак, О.В. Максименко

Аналіз та оцінка ризиків проектів створення нової техніки

pdf

І.В. Кононенко, А.І. Роговий, О.В. Ємельянова

Методика управління змістом цельових комплексних програм

pdf

Л.І. Нефьодов, Ю.А. Петренко, С.В. Плутахін

Завдання управління екологічними проектами захисту навколишнього середовища від негативних екологічних впливів автотранспортного підприємства

pdf

О.М. Медведєва

Психологічна концепція документа в управлінні проектами

pdf

І.І. Макарова

Комплексна інформаційна безпека електронного документообороту

pdf

І.Г. Усатенко, А.І. Рибак

Використання інструментів управління проектами для моніторингу процедури банкрутства

pdf

О.О. Гіль

Методи проектного менеджменту в управлінні технологічною підготовкою машинобудівного виробництва.

pdf

І.В. Чумаченко, В.М. Момот, М.М. Федоренко

Забезпечення ресурсів оперативного планування в умовах параметричної невизначеності

pdf

С.Ю. Мелешенко, В.С. Пігнаста

Модель ситуаційного аналізу підприємства

pdf

О.В. Касьян, О.І. Тимочко

Формалізація завдання стратегічного планування

pdf

І.В. Кононенко, Н.В. Шатохіна

Аналіз стійкості розв’язку в задачах формування стратегії розвитку підприємства з алгоритмічними та аналітичними цільовими функціями й обмеженнями

pdf

О.Г. Осієвський, Є.Л. Шевцов, С.М. Гойстер

Мотивація праці в менеджменті при реструктуризації підприємств

pdf

К.В. Кошкін, В.В. Шишканов

Віртуальне підприємство як механізм управління життєвим циклом побудови судна

pdf

К.Л. Семенчук

Визначення та аналіз потенціалу судноплавної компанії

pdf

В.В. Калюжний

Оперативна оцінка економічного стану різних галузей промисловості за допомогою мегамасивів інформації

pdf

О.А. Садовников, О.М. Рач

Ризики та визначення суттєвості при аудиторських перевірках фінансової звітності підприємств

pdf

Н.С. Асіна

Інноваційний проект як інструментарій реалізації початкової фази інноваційного циклу

Архів номерів збірника

Архів номерів збірника

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2