pdf

В.А. Рач

Стратегічний потенціал підприємства в умовах нової економіки

pdf

В.В. Морозов, Є.В. Кальніченко 

Керування вартістю проекту на основі комплексного структурного підходу

pdf

А.І. Білоконь 

Врахування невизначеності у практиці УП

pdf

О.Ю. Ареф’єв, Ю.І. Бурименко, О.М. Кругляков 

Управління проектами з імовірною нечіткою структурою робіт

pdf

В.П. Капітанов 

изики банківської системи стосовно позичальників

pdf

К.П. Попов 

Тенденції розвитку суб’ектів  ринку газу в Україні

pdf

А.Е. Воронкова, Д.К. Воронков 

Реалізація функцій риск-менеджера при розробці і реалізації інноваційних процесів

pdf

О.Г. Солоп, О.В. Міхальова 

Особливості оцінки ефективності роботи організацій з жорстко обмеженими організаційно-функціональними структурами

pdf

Л.А. Вороная 

Використання методології проектів у навчанні та управлінні персоналом

pdf

І.В. Рогожина 

Методика агрегатного планування з використанням імітаційної моделі

pdf

В.І. Польшаков, І.А. Баранюк 

Деякі підходи до визначення якості інформаційних послуг

pdf

К.В. Шапіро 

Комп’ютерні технології як джерело інформаційної підтримки управлінських рішень

pdf

А.І. Рибак, А.С. Садовник 

Альтернативні способи захисту інформації

pdf

Б.І. Суховірський 

Формування бази знань системи підтримки прийняття рішень (СППР) в проектах регіональних геоінформаційних систем (ГІС)

pdf

С.С. Чугуєвець 

Прийняття рішень у традиційній і новій економіці: порівняльний аналіз

pdf

О.В. Щипанова 

Міжнародна діяльність українських підприємств на шляху до європейської інтеграції: стан та перспективи розвитку

pdf

В.В. Петрушевська 

Облік економічного інтересу інвестора при оцінці ефективності інвестиційних проектів

pdf

Г.С. Махуренко, О.Н. Степанов 

Аналіз зовнішнього середовища оточення проекту

pdf

А.З. Шамшур, О.В. Харченко 

Врахування факторів ризику при впровадженні ERP-системи керування ресурсами підприємства BAAN IV на прикладі ОАО «Гідросила»

pdf

М.П. Сахацький, Г.М. Запша 

Розвиток відроджувальних процесів в сільському господарстві

pdf

С.В. Постников 

Проект побудови моделі розвитку підприємництва в сільському господарстві Донецького регіону

pdf

В.А. Висящев, В.С. Бородін, В.О. Самуйлов 

Експертиза проектів дрібносерійного виробництва вимірювальних комплексів

pdf

В.В. Калюжний 

Методика оцінки професійної компетентності керівника інноваційного проекту

pdf

Л.В. Курносенко, А.В. Андронова 

Креативні технології в підготовці проектних менеджерів

pdf

І.П. Палій 

Формування культурного рівня близького оточення організаційних проектів у період переходу до економіки знань

pdf

Ю.Г. Лега, Ю.М. Тесля, І.І. Оберемок 

Математична модель і алгоритм структуризації інформаційного середовища проектів навчання

Архів номерів збірника

Архів номерів збірника

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2