pdf

С. Д. Бушеєв, К. Л. Жуков 

Модель “PROJECT EXCELLENCE” для міжнародної оцінки проектів

pdf

В. А. Рач 

Про деякі підходи до розробки стратегії

pdf

Ю. П. Шаров 

Моделі реалізації концепції “Пріоритет-проект” в муніципальному менеджменті

pdf

Ю .І. Бурименко, А. В. Тишейкіна 

Економіко-психологічний аспект програми соціально-економічного розвитку регіону

pdf

А. І. Білоконь, Л. Г. Каіра 

Менеджмент енергоефективності

pdf

О. М. Кругляков 

Економіко-екологічний ризик в інвестиційних проектах з туризму

pdf

О. М. Рач 

Перспективи розвитку методу багатокритеріальних шкал

pdf

М. О. Шебек, О. В. Ізмайлова, Г. В. Красовська 

Інформаційна технологія процесу прийняття рішень по управлінню інвестиційним проектом в будівництві

pdf

І .А. Бабаєв, С. Д. Бушуєв 

Шлюзова модель системи знань в управлінні проектами

pdf

О. М. Бузикіна 

Особливості оцінки бізнесу в інноваційних проектах

pdf

С. М. Жаворонкова 

Методики проведення оцінки тендерних пропозицій

pdf

А. С. Ванюшкін 

Питання кваліметрії на етапі розробки концепції проекту

pdf

Г. А. Литвинченко 

Національний компонент бази знань з управління проектами

pdf

О. Г. Солоп 

Особливості організацій з жорстоко обмеженими організаційно-функціональними структурами

pdf

В. В. Морозов, О. М. Захарова 

Розробка моделей управління інформаційними потоками в інтегрованих проектах

pdf

І. І. Макарова, А. І. Рибак, Д. А. Макаров 

Альтернативні способи захисту інформації в умовах економіки, щорозвивається

pdf

В. В. Калюжний 

Про вибір первинного джерела інформації для попередньої оцінки комерційної пропозиції в інноваційних проектах

pdf

Н. С. Бушуєва 

Управління якістю при підготовці і просуванні професійних проектних менеджерів

pdf

А. Л. Вікторов, Т. В. Маматова, С. С. Чугуєвець 

Підхід Project при розробці, введенні та сертифікації систем менеджменту якості на відповідність MC ISO 9000

pdf

В. І. Польшаков, Г. В. Сарченко 

Моделювання якості продукції, яка випускається на основі модифікованого циклу Демінга

pdf

О. І. Лапкін 

Процеси ініціалізації проекту організації роботи флоту послідовними рейсами

pdf

І. М. Москвиченко, М. Я. Постан 

Про застосування узагальненої логістичної кривої для моделювання дифузії інновацій

pdf

М. В. Остапчук, Ю. М. Дажикаєв 

Технологічний процес як система

pdf

К. В. Шапіро 

Бізнес-процеси телекомунікаційних компаній

pdf

Н. Г. Тарасова 

Облік витрат по центрах витрат та відповідальності як основа ефективного менеджменту

pdf

А. М. Мельник 

Бенчмаркінговий аналіз інвестиційної привабливості України: регіональний аспект

pdf

А. Б. Лисицин 

Віртуальний проектний офіс в управлінні підприємствами зв’язку

pdf

В. Б. Гончар 

Гасіння пожежі як проект

Архів номерів збірника

Архів номерів збірника

2020 73    
2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2