УДК 005.8:376:371.311.4

JEL O29

Т.В. Маматова, Е.Н. Гладкая, Б.В. Гайдабрус

 

Опыт использования командной работы в е-курсе «Управление проектами местного и регионального развития – 3»

 

Аннотация

 

Выполнен анализ опыта использования командной работы в е-курсе «Управление проектами местного и регионального развития – 3». Рис. 1, табл. 5, ист. 11.

 

Ключевые слова

 

е-курс, команда, командна робота, проект, управління проектами, лідерство, проекти місцевого та регіонального розвитку.

 

Список использованных источников

 

 1. Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні спільно з Швейцарським проектом DESPRO розпочато пілотний проект консультування посадових осіб місцевого самоврядування на тему «Інновації та розвиток місцевого самоврядування». – Режим доступу: http://municipal.gov.ua/ news/show/module/default/id/231.
 2. Завершив роботу курс дистанційного навчання за напрямом управління проектами з місцевого та регіонального розвитку. – Режим доступу: http://municipal.gov.ua/news/show/module/default/id/313.
 3. Інновації та розвиток місцевого самоврядування : платформа «Спільноти практики розвитку місцевого самоврядування». – Режим доступу: http://mx.despro.org.ua:8081/.
 4. Маматова, Т.В. Використання інструментів управління знаннями в підготовці та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / Т.В. Маматова, О.Б. Кірєєва // Публічне адміністрування: теорія та практика. – ДРІДУ НАДУ, 2012. – № 1 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/ 2012_1/12mtvoms.pdf.
 5. Здобутки та перспективи е-платформи «Спільнота практиків: інновації у місцевому самоврядуванні» / Маматова Т.В., Маліков С.В., Тертишна О.А., Катерняк І.Б. // Наукові праці. – Миколаїв : Чорноморський держ. ун-т ім. П.Могили, 2012. – С. 3-9. – Т. 194. – (Серія «Державне управління» ; вип. 182).
 6. Маматова, Т.В. Особливості організації та проведення пілотного курсу дистанційного навчання «Управління проектами з питань місцевого та регіонального розвитку» / Т.В. Маматова , О.А. Тертишна // Технології забезпечення якості освіти в державному управлінні: виклики сьогодення: матеріали другої Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 30 листоп. 2012 р.): до 15-річчя галузі науки «державне управління» / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, М.М. Білинської – К.: НАДУ, 2012. – С. 303-305.
 7. Маматова, Т.В. Розвиток спільнот практики у сфері надання публічних послуг / Т.В. Маматова, О.Б. Кірєєва // Публічне управління: виклики ХХІ століття : тези ХІІI Міжнар. наук. конгресу, м. Харків, 21-22 бер. 2013 р. – Х.: вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – С. 310-311.
 8. Маматова, Т.В. Е-курс «Управління проектами з місцевого та регіонального розвитку»: досвід двох впроваджень та перспективи / Т.В. Маматова, О.Б. Кірєєва // Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні. – 2013. – № 3. – С. 37-41.
 9. Бушуев, С.Д. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0). - К.: ІРІДІУМ, 2006. - 208 с.
 10. Рач, В.А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб. / Рач В.А., Россошанська О.В., Медведєва О.М.; за ред. В.А. Рача. – К.: «К.І.С.», 2010. – 276 с.
 11. Алюшина, Н. Матеріали семінару «Підсумки роботи УП-3» / Н. Алюшина. – К., 2013. – 82 с.

 

 Ссылка на статью

 

Маматова Т.В. Досвід використання командної роботи в е-курсі «управління проектами з місцевого та регіонального розвитку – 3» / Т.В. Маматова, О.М. Гладка, Б.В. Гайдабрус // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014 - №1(49). - С. 118-124. – Режим доступу - http://pmdp.org.ua

Архив номеров сборника

Архив номеров сборника

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2